top of page

NOORSI LMS

Gjennom NOORSI LMS kan forlag og produsenter av e-materiell legge ut sine produkter. Slike e-produkt må være relevante for en eller flere av NOORSI sine faggrupper. NOORSI vil også selv utvikle og produsere relevante e-produkter til nytte for våre medlemsbedrifter/instruktører.

 

En NOORSI medlem (typisk skole/kursvirksomhet) kan bli partner i NOORSI LMS, og kan da fritt bruke e-materiell i sin opplæringsvirksomhet til fastsatte og gunstige priser. Medlemmer kan også fritt selge e-kurs og e-materiell til sine kontakter og kunder med god fortjeneste.

 

Typisk så er det en kurskoordinator eller instruktør som tildeler elevene kurs og e-materiell som eleven kan bruke i kursperioden.  Hvert kvartal vil virksomheten få en oversikt/liste over uttak i perioden, som er grunnlag for faktura.

NOORSI LMS er laget særdeles enkelt å bruke for kurskoordinator ute i opplæringsvirksomhet. Vanlig opplæringstid for kurskoordinator er 5 minutter!

VIKTIG:

NOORSI selger IKKE e-materiell til sluttbruker. NOORSI LMS skal utelukkende brukes til å styrke våre medlemsbedrifter og instruktører med nyttig e-materiell som våre medlemmer kan videreselge eller bruke internt i egen opplæringsvirksomhet.

PRODUKT TYPER

iStock_000058553990_Double.jpg

E-kurs

INFO

 

NOORSI LMS vil fra 20. mai tilføres e-kurs fra relevante leverandører.

vgsprofil170.jpg

E-bok

INFO

 

NOORSI LMS vil fra 20. mai 2020 tilføres e-bøker fra relevante leverandører.

iStock_000019505694_Full.jpg

E-støtte for instruktør

INFO

 

NOORSI vil i samarbeid med styrene i alle bransjegrupper produsere og legge ut e-støtte materiell som instruktørene kan bruke i sin kursvirksomhet.

bottom of page